Aanbod
Praktijkhuis Schilde

PRAKTIJKHUIS  SCHILDE

PSYCHOTHERAPIE 

MANTELZORGCOACHING

ORTHOPEDAGOGIE EN

AUTI-COACHING

ACUPUNCTUUR EN

ADEMCOACHING

LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE

PSYCHODIAGNOSTIEK

KINDERCOACHING

TRAINING LEREN LEREN

ORTHOMOLECULAIRE

VOEDINGS- EN

GEZONDHEIDSADVIEZEN

MULTIDISCIPLINAIRE

AANPAK VAN DEPRESSIE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPIE

 

Sonny Smet

Psycho - energetisch therapeute

2

Sonny Smet

Psycho - energetisch therapeuteHallo,


Ik ben Sonny. Ik ben licentiate in de klinische psychologie en de neurolinguïstiek en heb al meer dan 20 jaar ervaring als psychotherapeute. Ik heb meerdere opleidingen in de psychotherapie gevolgd, doch ik pas geen enkele vorm ervan strikt toe,

maar combineer technieken naargelang jouw behoeften en mogelijkheden.


Doelgroep: volwassenen, ouderen, mensen met dementie, zowel individueel, als koppel, gezin of in groep.


Ondersteuning bij: - Algemene onrust en zingevingsvragen, weerbaarheid en agressiebeheersing, stressregulatie, depressie,

angsten, fobie, paniek, de zoektocht naar jezelf, gebrek aan eigenwaarde, burn-out, psychotische kwetsbaarheid, geriatrische problematiek, dementie, kanker.


Ik ben te bereiken op 0479 35 99 55 of sonny@praktijkhuisschilde.be

ORTHOPEDAGOGIE EN AUTI-COACHING

Aurélie De Naeyer

WIE?


AURÉLIE DE NAEYER – 06/02/1986


Master in de pedagogische wetenschappen  

Postgraduaat psychodynamische psychotherapie i.o.

 

Nieuwe Autoriteit en geweldloos verzet

Diverse korte opleidingen

 

Ervaring in:

 • Gemeenschapsinstelling De Markt
 • Residentiële hulpverlening aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een mentale beperking en bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen
 • Diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren (IQ, ASS, ADHD,…)
 • Zelfstandigenpraktijk

 

WAT EN HOE?


           ► Auti-coaching


Begeleiding aan kinderen, jongeren, volwassenen en hun context bij het oplossen van moeilijkheden in hun sociaal en emotionele ontwikkeling.

 

 • Begeleiden en ondersteunen van personen met autisme of AD(H)D en hun context
 • Vraaggestuurde en oplossingsgerichte ondersteuning
 • We gaan kijken hoe we de omgeving kunnen verduidelijken, of eventueel aanpassen.                                                                                Daarnaast gaan we ook vaardigheden aanleren

   

Wat kan er aan bod komen?

 • Psycho-educatie (uitleg geven over de ontwikkelingsstoornis met zijn beperkingen en mogelijkheden)
 • Verwerken van de diagnose
 • Samen zoeken naar mogelijkheden, oplossingen, tips voor dagdagelijkse problemen vanuit de hulpvraag.
 • Training sociale vaardigheden            ► Psychotherapie


Faalangst, laag zelfbeeld, weinig motivatie op school, ouders die gaan scheiden, gepest worden of zelf pesten … Voor sommige kinderen wordt het allemaal net even teveel. Vanuit een psychodynamische visie gaan wij met het kind, of de jongere aan  de slag! Bij jonge kinderen doen we dit via speltherapie, bij oudere kinderen en jongeren staat de beleving en gesprekstherapie centraal. Omdat ouders de experten zijn van hun eigen kind, zullen er bij elke kindertherapie ook oudergesprekken ingepland worden.

 

            ► Opvoedingsondersteuning


Opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Het is een wederkerig beïnvloedingsproces dat zich ontwikkelt in de onderlinge relaties tussen ouders, het kind én de omgeving. Onder druk van verschillende factoren kan dit proces echter ook ontregeld geraken. De maatschappij die andere eisen aan ons en onze kinderen stelt, het ‘klassieke’ opvoeden dat onder druk staat, labels en diagnoses, …Steeds meer mensen gaan op dat moment steun vragen. Opvoeden is een proces dat nooit af is, het kind wordt groter en dat vraagt andere vaardigheden, een andere organisatie van de gezinssituatie, … Het is bovendien een complex proces waarin verschillende factoren en betrokkenen een rol spelen. Het is dus heel gewoon om hier vragen of twijfels over te hebben.


Vanuit mijn ruime ervaring in de residentiële zorg voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking met bijkomend gedrags- en emotionele stoornissen kan ik hier ondersteuning bieden. We trachten samen risicosituaties en stressfactoren te minimaliseren en beschermende en ondersteunende factoren te ontwikkelen en te optimaliseren. Om risico- en beschermende factoren opnieuw in evenwicht te brengen, is het belangrijk om aan de slag gaan met ouders, kind of jongere en eventueel context. 


Ook ouders van kinderen/volwassenen met een verstandelijke beperking, zijn welkom!

 

Ik ben te bereiken via Aurelie@praktijkhuisschilde.be en via 0468/581449 (liever een sms dan een oproep)

 

 

LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE

Nathalie Zagers

Ik ben Nathalie Zagers, logopediste, audiologe en audicien. Mijn passie is het helpen van jong en oud.


Als logopediste haal ik voldoening uit het bieden van ondersteuning aan:


 • Personen met aangeboren of verworven spraakstoornissen (dysartrie en apraxie), verworven taalstoornis (afasie) en verworven slikstoornis (dysfagie) ten gevolge van een (niet-)aangeboren hersenaandoening of neuro-degeneratieve stoornis (bv. beroerte, locked-in syndroom, Cerebal Palsy [CP], Cerebellair Cognitief Affectief Syndroom [CCAF], ziekte van Parkinson en Parkinsonisme, Meervoudige Systeem Atrofie [MSA] - Cerebellum, Progressieve Supranucleaire Palsy [PSP], Multiple Sclerose [MS], Amyotrofische Laterale Sclerose [ALS], ziekte van Huntington, Chronic Obstructive Pulmonary Disease [COPD], dementie …)


 • Kinderen met leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie en dysorthografie ), taalontwikkelingsstoornissen, taalachterstand bij meertaligheid…


 • Personen met fonetische en fonologische articulatiestoornissen en orofaciale myofunctionele afwijkingen (bv. afleren van duim-, vinger- of speenzuigen, open mondademen, aanvulling van orthodontische behandelingen van verkeerde tand- of kaakstand…)


 • Personen die nood hebben aan ondersteunde communicatiehulpmiddelen (bv. spraakcomputers, aanwijsboeken, pictogrammen, apps…)Als audiologe en audicien kan u bij mij terecht voor:


 • Testen van uw gehoor (bv. toon- en spraakaudiogram)


 • Advies over en het maken van afdrukken voor gehoorbescherming op maat (bv. otoplastieken van Dreve met muziekfilter, slaap- en zwemdoppen, skycomfort oordoppen voor het verminderen van de luchtdrukverschillen in het vliegtuig, industriedoppen, motordoppen voor motor- of cabriorijders, schietdoppen voor schietsport en jacht…)


 • Advies over en het aanpassen van hoortoestellen (bv. Signia/Siemens en Widex)


 • Advies en aanbieding van hoorhulpmiddelen (bv. telefoonversterkers, televisie- en radiohoorsystemen, wekkers en signaleringssystemen met licht en/of trilling…)


 • Spraakafzien (liplezen) voor slechthorende personen met of zonder hoortoestellen, botverankerd hoortoestel of cochleair implantaat. Ook aanbevolen voor goedhorenden die meer willen weten over spraakafzien en de impact van slechthorendheid op het functioneren in de samenleving (Onder Ons vzw vereniging voor slechthorenden en doofgewordenen).Ik ben via mail bereikbaar op: nathalie@praktijkhuisschilde.beORTHOMOLECULAIRE VOEDINGS- EN GEZONDHEIDSADVIEZEN

Monique Pot

Monique Pot
Orthomoleculair therapeut
www.rerumnatura.be
info@rerumnatura.be
0494 24 76 37

orthomoleculaire voedings en gezondheidsadviezen


INTRODUCTIE


Ik werk in Praktijkhuis Schilde waar ik me bezig houd met het verstrekken van gezondheidsadviezen
voor babies, kinderen en volwassenen. Vanuit mijn invoelend vermogen en interesse in de zelfhelende

capaciteiten van het lichaam ben ik mij gaan verdiepen in voeding en natuurlijke gezondheidszorg en heb

ik mijzelf vanuit een degelijk onderbouwd wetenschappelijk kader omgeschoold tot therapeut in de

orthomoleculaire gezondheidszorg.


Wat betekent orthomoleculair?


“Orthos” komt uit het grieks en betekent juist, recht of gezond en “orthomoleculair” betekent
betreffende de moleculen. Orthomoleculaire geneeskunde gaat over het herstellen, behouden en
optimaliseren van je gezondheid. Dit doen we op een holistische wijze wat wil zeggen dat we de
mens in zijn totaliteit bekijken, zowel de stressbestendigheid, leefwijze, voeding als de fysieke
klachten en symptomen.


De basis van de orthomoleculaire behandeling bestaat er in om in de eerste plaats via de voeding
zoveel mogelijk nuttige voedingsstoffen binnen te krijgen en schadelijke stoffen uit het lichaam te
elimineren met als doel het lichaam aan te bieden wat het op dat moment nodig heeft om te
herstellen en de gezondheid te behouden. Waar nodig vullen we dit aan met supplementen
(vitamines, mineralen, aminozuren, essentiële vetzuren, enzymen, geneeskrachtige planten).
We werken hierbij zeer individueel en kijken naar de specifieke biochemie van de persoon.
De orthomoleculaire gezondheidsleer is complementair aan de klassieke geneeskunde. Dit wil
zeggen dat ze elkaar aanvullen. De klassieke geneeskunde is van onschatbare waarde en
onvervangbaar. Echter is bij chronische klachten en terugkerende gezondheidsproblemen de kans
heel groot dat de levensstijl hierin bepalend is. Hier kan de complementaire geneeskunde volgens de
holistische visie tot zeer mooie resultaten leiden.


OPLEIDING


Voedings- en gezondheidsconsulent
Orthomoleculaire Gezondheidszorg
Orthomoleculair Kinderspecialist

Lid van BIOK (Biochemisch Instituut voor Orthomoleculaire Kennis)


DOELGROEP


Babies, Kinderen, Volwassenen.U kan bij mij terecht voor :


ORTHOMOLECULAIRE THERAPIE

Orthomoleculaire therapie behelst voedings- en gezondheidsadviezen in de ruimste zin van het
woord. We kijken holistisch, dit wil zeggen dat we de persoon in zijn totaliteit bekijken, omdat
lichaam en geest één geheel zijn.


Orthomoleculaire therapie kan worden ingezet voor de meest uiteenlopende zaken, ondermeer :

 • Maag- en darmproblemen
 • Allergieën, voedingsintoleranties, huidproblemen
 • Metabole stoornissen; diabetes, obesitas, hoge bloeddruk
 • Cardiovasculair; atherosclerose, cholesterol, metabool syndroom
 • Hormonale disbalans; bijnieren, schildklier, fertiliteit, oestrogeendominantie, menopauze
 • Slaapstoornissen, vermoeidheid, gebrek aan energie
 • Burnout, CVS, fibromyalgie, stress
 • Gewichtsbeheersing
 • Afslanking
 • Anti agingAFSLANKING EN GEWICHTSBEHEERSING


Laat ons eerlijk zijn… de mensen zien de bomen door het bos niet meer. Als het over afslanken gaat
passeert het ene na het andere dieet de revue, waarbij vaak de ene of de andere voedingsgroep niet
mag worden gegeten.
Ons lichaam heeft echter elke voedingsgroep nodig, zowel koolhydraten, vetten als eiwitten, de
zogenaamde macro-nutriënten, weliswaar in de juiste hoeveelheden en uit de juiste bronnen.
Ik kan je helpen om zelf terug inzicht te krijgen in wat jou lichaam nodig heeft en kritisch te zijn over
datgene waarvan de voedingsindustrie beweert dat het gezond is. Op deze wijze kan jij zelf de goede
keuzes maken.
De orthomoleculaire therapie streeft naar een gezond lichaam en een juist en stabiel gewicht via het
verhogen van de opname van zoveel mogelijk pure en onbewerkte voedingsmiddelen.
Tracht de inname van bewerkte, kant en klare voeding te beperken want deze bevat geen tot zeer
weinig nutriënten en bovendien ook toevoegingen die zeer verstorend werken op het lichaam.
Ook wil ik je laten stil staan bij het bewust en met aandacht eten; het “mindful” eten en hoe dit kan
zorgen voor een betere vertering.


ZWANGERSCHAP

 • Pre- en postnatale counselling : Hoe kunnen we ons vrouwelijk lichaam voorbereiden op een
  gezonde zwangerschap en een optimale start voor de baby
 • Post-natale counselling : borst- en flesvoeding, bijvoeding, allergieën en intoleranties


KINDEREN

 • Advies bij ADHD, concentratieproblemen, autisme
 • Faalangst
 • Voedingsintoleranties, allergieën en eczeem
 • Angsten, slaapstoornissen
 • Buikpijn
 • Gewichtsbeheersing


STRESSBEHEERSING

 • Bio relaxatie ; ademhalings- en ontspanningsoefeningen
 • Bach bloesem therapie


De Bach bloesem therapie werd ontwikkeld door dr. Edward Bach.
Hierbij worden afhankelijk van de klachten, bepaalde extracten van bloesems in vloeibare
verdunning ingenomen. De bachbloesems hebben een positieve invloed op bepaalde emoties
waardoor verbetering bij klachten optreedt zoals bij angst, onrust, onzekerheid, moeite met
veranderingen, stress, verdriet, slaapproblemen, faalangst.
Deze bachbloesems zijn volledig veilig in gebruik, geven geen bijwerkingen en zijn geschikt zowel
voor volwassenen als voor kinderen.


Tarieven:

1e Consult - intakegesprek : 90 EUR

Opvolgconsult : 60 EUR (60 min.)

Kort opvolgconsult : 45 EUR (max. 40 minuten) mits op voorhand duidelijk aangevraagd!!

 

Bachbloesemconsult : 50 EUR (inclusief gebruikersflesje met geselecteerde bloesems)

Bachbloesem opvolgconsult telefonisch : 30 EUR (exclusief gebruikersflesje)

Gebruikersflesje met geselecteerde bloesems : 12 EUR


MANTELZORGCOACHING

Nele De Boodt

Vanuit mijn criminologisch en  orthopedagogisch diploma en vanuit mijn dagelijkse praktijk ervaring heb ik kennis gekregen van personen met een ondersteuningsnood. Mijn studie gaf me kennis over de sociale kaart en hoe om te gaan met jongeren/ volwassenen met gedrags- en emotionele problemen en met een eventuele beperking.


Als opvoeder :


 • bied ik thuisbegeleiding aan gezinnen waar het even wat minder gaat
 • geef ik psychische ondersteuning aan jongeren en/ of ouders
 • geef ik werk en vrije tijd begeleidingen
 • geef ik huiswerk begeleiding


Als Ortho-agoge begeleid ik momenteel mensen met een NAH en hun sociaal netwerk in De Vrije Vlinder te Brasschaat.

De nood om het sociaal netwerk mee te begeleiden is groter dan ooit.

Dankzij maatschappelijke veranderingen en betere levensverwachting van personen met en zonder beperking,  zitten veel meer zorgbehoevende mensen thuis en moeten deze vaak rekenen op de hulp van iemand. De tendens naar minder residentiële opname doen de vraag naar mantelzorg vergroten. Mantelzorg is iets dat je overkomt en desondanks heeft het een grote impact op je leven.


Als mantelzorg coach:


 • bied ik een luisterend oor en geef erkenning aan de mantelzorger
 • geef ik individuele ondersteuning aan de mantelzorger en/ of de zorgbehoevende
 • geef ik praktisch advies bij papierwerk
 • zoek ik samen naar oplossingen voor knelpunten om te komen tot een wenselijke situatie
 • geef tips en advies om grenzen te bewaken
 • geef ik emotionele en psychische ondersteuning.

 

Vindt u het een stap te ver om tot de praktijk te komen? Geen probleem, ik kom ook aan huis!


Tarief: € 55,00 per uur.


MAIL: MantelzorgcoachNele@hotmail.com

GSM: 0493.92.75.69    ( liefst een sms dan bellen)


ACUPUNCTURIST EN ADEMCOACH

Reinhilde Dillen

Reinhilde Dillen

Arts acupuncturist

Ademcoach

0494/456 885

reinhilde@praktijkhuisschilde.be

 

Acupunctuur


Wie ben ik ?


Ik ben Reinhilde Dillen en behaalde mijn diploma arts-acupuncturist in 1997 na een driejarige opleiding bij de Belgische Vereniging

voor Artsen Acupuncturisten. Daarna deed ik praktische ervaring op tijdens een stage in Sri Lanka.


In 2006-2007 volgde ik een aanvullende opleiding in Auriculotherapie (ooracupunctuur).


Wat is acupunctuur?


Acupunctuur is een oude Chinese behandelmethode die gebruik maakt van naalden die in het lichaam aangebracht worden. Ze is gebaseerd op de Traditionele Chinese Geneeskunde, een holistische geneeswijze die meer dan 2000 jaar oud is. De Chinezen observeerden de natuur en vonden een samenhang der dingen, alles stond in evenwicht met elkaar. Ze projecteerden dit model op het menselijk lichaam en gebruikte het met succes om ziekten te behandelen.
Volgens het Chinees concept bestaat alles uit een fusie van twee krachten Yang en Yin, zoals dag en nacht, zomer en winter, licht en donker, geest en lichaam.
Voor de gezondheid is het belangrijk dat deze twee krachten goed in evenwicht staan. Indien niet, kan er ziekte optreden.
Een ander basisprincipe stelt dat alles wat zich tussen hemel en aarde bevindt, Qi bevat, “levensenergie”, dus ook het menselijk lichaam.
De Qi stroomt onder de huid door een ingewikkeld systeem van kanalen, de meridianen. De Meridianen zijn onderling verbonden met elkaar en met alle organen en lichaamsfuncties.
Als het evenwicht in dit energiesysteem verstoord is door emoties of omstandigheden, ontstaat er ziekte. Door met naalden de blokkades aan te prikken, herstelt men de energiestroom en het evenwicht in de systemen. 
De acupuncturist gaat op zoek naar het onevenwicht in het systeem. Die stelt vragen, niet alleen over de huidige klacht maar over al de systemen, ook de emoties die een rol spelen en vroegere klachten, levenswijze enz.


Waarbij helpt acupunctuur?


Er zijn een heleboel aandoeningen beschreven door de Wereld Gezondheids Organisatie( WGO) zoals


PIJNEN ( vb nek, schouder, rug, peesontstekingen zoals tennisellebogen, golfelleboog, frozen shoulder, verstuikingen, migraine enz)

Allergieën

Ademhalings- en spijsverteringsklachten

Gynecologische (vb menstruatieklachten, menopauzeklachten), urologische problemen

Tijdens zwangerschap misselijkheid, stuitligging, voorbereiding op de bevalling.

Psychische klachten, stress,depressie, angsten

Huidproblemen

Verslavingen

Neus-keel en oorproblemen

Slaapstoornissen, oorsuizingen

Vermoeidheid


Zie ook de website van de BVAA: www.acupunctuur.be


Ooracupunctuur


Je kan ook punten prikken in het oor. De Franse dokter Nogier ontwikkelde een hele projectie van het lichaam in het oor.
Dit werd verder bestudeerd en op punt gesteld door de Franse neurologen. De behandelmethode is een reflexmethode en niet gestoeld op de Traditionele Chinese Geneeskunde. Door projectie in het oor van je lichaam, kan je het hele lichaam behandelen. Je weet exact welk deel van het lichaam of functie je aanprikt.
Door het aanprikken geef je een signaal aan de Hersenen die spontaan het onevenwicht gaat herstellen.
Bij ooracupunctuur worden verblijfsnaalden gestoken die 2 tot 3 weken blijven zitten en spontaan uitvallen als hun werking ten einde loopt. Het lijken net kleine piercings.


Acupunctuursessie


Traditionele Chinese acupunctuur:


Duur: ongeveer 45 min, eerste intake 1u. De naalden worden aangebracht en blijven er ongeveer 20 tot 30 minuten insteken.


Prijs: €50


Ooracupunctuur:


Duur ongeveer 20 minuten, eerste intake 30 minuten. De naalden blijven er 2 a 3 weken insteken.

Prijs: €55 


Vele mutualiteiten voorzien een bijkomende terugbetaling van 10 € voor vijf beurten per jaar. Bij sommige mutualiteiten kan je via de website van de mutualiteit een document downloaden dat je meebrengt en laat invullen voor terugbetaling.

 


Ademcoach


Ik begeleid mensen via de ademhaling om beter om te gaan met levensgebeurtenissen, relaties, emoties. De techniek noem ik de Healing Breathing, de helende ademhaling. De ademhaling vertelt veel over jezelf want zoals je ademt, zo sta je in het leven. Door je adempatroon bij te sturen, gaat je leven weer stromen.
Via de ademhaling kan je  contact maken met je onderbewustzijn. Hetgeen je daarin weggestoken hebt, omdat je er niet mee om kon of het jou teveel overweldigde, kan je nu opruimen via een natuurlijke weg, jouw adem. Door grote kuis te houden in je onderbewustzijn kom je terug in verbinding met je authentieke zelf, de persoon die je werkelijk bent en kan je weer voelen wat bij jou past, wat goed is voor jou. Zo kan je bewust keuzes maken die jouw leven een positieve wending geven.


Wat is Healing Breathing?


Healing Breathing is een ademtechniek gecombineerd met helingstechnieken die op een zachte, liefdevolle, veilige en krachtige manier een diepgaande positieve verandering brengt in je leven.
Je ontdekt je eigen kracht en neemt bewust je eigen leven in handen.
We vertrekken vanuit het fysieke gebeuren van het ademen. We leren opnieuw het middenrif en het hele ademsysteem optimaal te gebruiken. Maar de techniek laat ook toe om het mentaal emotionele en energetische in evenwicht te brengen en te herstellen. Zo brengt de adem ons in verbinding met ons Zijn. Als we leven vanuit wie we werkelijk zijn, staan we in onze innerlijke kracht en kunnen we blij en gelukkig door het leven gaan.


Wat brengt Healing Breathing?


 • Meer energie, betere gezondheid
 • Loslaten van oude, blokkerende emoties en overtuigingspatronen
 • Verwerken van trauma’s en ernstige, slepende ziekten
 • Herstellen van het evenwicht in je lichaam, je leven
 • Jezelf leren zijn, brengt meer rust en blijheid in je leven
 • Bewust leven, leidt tot het maken van eigen keuzes die je leven positief beïnvloeden


Wanneer Healing Breathing?


We kennen allemaal momenten in ons leven dat het ons teveel wordt, dat we het bos niet meer zien door de bomen, dat we overdonderd worden door emoties. Momenten dat we dingen niet begrijpen of we in conflict en spanning leven met onze omgeving of familie. Dan verliezen we onze energie, voelen ons moe, ongelukkig, in de war.


Healing Breathing staat voor:


 • Loslaten van pijn, verdriet, kwaadheid, angst, frustratie…
 • Leren plaatsen en verwerken van gebeurtenissen in je leven
 • Omgaan met emoties en situaties
 • Inzicht krijgen in je gedrags- en overlevingspatronen
 • Bewust zijn van je eigen kracht en keuzes


Voor wie?


Voor iedereen, kinderen, jongeren,volwassenen, ouderen


 • Burn out, depressie, fibromyalgie, gebrek aan energie
 • Hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, autisme, ADHD, ADD
 • Rouw en verliesverwerking
 • Ondersteundend bij kankerbehandelingen en chronische aandoeningen
 • Kinderen en jongeren met leer- en aandachtsstoornissen, met sociale en psychische moeilijkheden, bij verwerking van echtscheiding van ouders of terechtkomen in nieuw samengestelde gezinnen.
 • Bij alle situaties die aandacht vragen: levensproblemen, relatieproblemen, verwerkingsproblemen
 • Bij een hele reeks lichamelijke klachten zoals obstipatie, astma, hyperventilatie, fertiliteitsproblemen, prostaatproblemen, menstruatiestoornissen, maag en darmproblemen zoals spastisch colon, reflux, spanningsproblemen thv borst met hartkloppingen, benauwdheid
 • Nuttig bij zwangerschap, bevalling, bij spier en gewrichtspijnen en bij sportprestaties om de uithouding te verbeteren.
 • Bij pasgeborenen om de ademhaling te openen en allerlei problemen van darmkrampjes, reflux en huilen te voorkomen en te verbeteren ( zeker in combinatie met osteopathie)


Hoe verloopt een sessie?


De eerste maal kan je best op intake komen. In dit gesprek wordt je verhaal gehoord en alle informatie die belangrijk is voor de ademsessies opgevraagd. Bovendien krijg je uitleg over de healing breathing en wat het jou kan bieden. Deze intake duurt ongeveer

een uur en kost €55


De ademsessies duren een 1.5 uur en kosten €80. Eerst wordt je vooruitgang geëvalueerd en besproken, we zoeken samen een nieuwe intentie voor de volgende ademsessie die ongeveer een 45 min duurt. Nadien volgt een korte nabespreking.


Je kan ook met 2 personen samen komen ademen. Dan duurt de sessie 2u en kost het per persoon €65


Als deze ademtechniek voor jou nieuw is, raad ik aan om de eerste 4 keer snel na elkaar te komen, dwz 1x week tot max 2 weken. Dit is de tijd die de meeste mensen nodig hebben om de techniek onder de knie te krijgen en volledig door hun proces te gaan tijdens de ademsessie.


Voor meer info kan je de website www.dewittelelie.org raadplegen.


Afspraken


Afspraken kan je best telefonisch maken, GSM 0494/456 885. Je kan bij afwezigheid steeds een boodschap inspreken met vermelding van naam en telefoon. Dan neem ik zo spoedig mogelijk contact op.


Opgelet: afspraken zijn bindend. Als je verhinderd bent, dien je voor acupunctuur minstens 48 uur op voorhand te verwittigen en voor de healing breathing minstens 7 dagen. Zoniet wordt er een vergoeding aangerekend.

PSYCHODIAGNOSTIEK - KINDERCOACHING - TRAINING LEREN LEREN

Lies Bruyneel

Mijn naam is Lies Bruyneel en werk in de praktijk als psycholoog en kindercoach. Ik heb een Masterdiploma Psychologie en volgde daarna een bijkomende opleiding inzake Psychodiagnostiek en als Kindercoach.

 


KINDERCOACHING

 

Als kindercoach is het mijn missie om kinderen en hun ouders te helpen om in verbinding en vertrouwen met elkaar te leven. In de eerste plaats luister ik naar wat het kind (en de ouders) nodig hebben. Samen gaan we dan op zoek naar de talenten van het kind en hoe deze ingezet kunnen worden. Ik zeg niet wat er moet gedaan worden, maar begeleid het kind in de ontdekkingstocht van waar het naartoe wil.


Waarvoor kan je bij mij terecht?


 • Hoogsensitieve kinderen
 • Temperamentvolle kinderen
 • Emotieregulatie
 • Faalangst


Een sessie kost 50 euro en duurt 50 minuten. Het intakegesprek is gratis.

 


STUDIECOACHING

 

Een studiecoach heeft een andere rol dan leerkrachten of ouders. Mijn bijdrage is het helpen en ondersteunen van het kind of de jongere, met die zaken waar dat nodig is. Mijn doel is dat het goed gaat, zowel wat betreft cijfers als het persoonlijk welbevinden daaromheen. Samen kijken we wat er goed of fout loopt en hoe de sterke kanten van het kind of de jongere ingezet kunnen worden.


Waarvoor kan je bij mij terecht?


 • Motivatie
 • Bepalen van de leerstrategie
 • Planning en organisatie
 • Studiekeuze
 • Faalangst
 • Training Leren Leren (individueel of in groep)
  Wegens de huidige Corona-pandemie worden er momenteel geen groepstrainingen Leren Leren georganiseerd.                                                        Het is wel steeds mogelijk om de training individueel te volgen.


Een sessie kost 50 euro en duurt 50 minuten. Het intakegesprek is gratis.

 


TRAINING LEREN LEREN

 

In 8 lessen van 75 minuten krijgen kinderen handvatten om de eigen manier van leren te ontdekken met een methode die aansluit bij de eigen talenten. Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe zij moeten leren.


Deze training is heel effectief bij visueel ingestelde kinderen en jongeren, bijvoorbeeld met dyslexie, AD(H)D, ASS, beelddenken en hoogbegaafdheid. Maar iedereen kan baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van werken. Het pakt faalangstgevoelens aan, vergroot het zelfvertrouwen en geeft inzicht in de persoonlijke kwaliteiten, talenten en valkuilen.


Wegens de huidige Corona-pandemie kan de training momenteel enkel individueel gevolgd worden.


De training kost 249 euro voor 8 sessies van 75 minuten.


Inbegrepen in de prijs:


 • trainingsmap en schrijfmaterialen die nodig zijn tijdens de lessen
 • drinken / fruit / versnapering
 • boek: Beelddenken, visueel leren en werken door Marion van de Coolwijk (twv € 19,95)

 

Meer informatie over de methode vind je hier: https://www.kindinbeeld.nl/leren-leren-methode/

 


OUDERGERICHT PEDAGOGISCH ADVIES

 

Ook ouders kunnen bij mij terecht voor opvoedingsvragen. In een traject van 3 sessies komen we samen tot een praktisch handelingsgericht advies dat aansluit bij het karakter en de noden van de ouders. De ouder wordt steeds als deskundige over

het kind gezien.


Een traject kost 150 euro en bestaat uit 3 sessies van 45 à 60 minuten.

 


PSYCHODIAGNOSTISCH ONDERZOEK

 

Naast begeleiding kan je bij mij ook terecht voor screening en/of psychodiagnostisch onderzoek inzake intelligentie en ADHD.


Een intelligentiebepaling inclusief verslag kost 170 euro. Het intakegesprek is gratis.CONTACT

• e-mail lies@praktijkhuisschilde.be • gsm 0473 61 90 08