Wie ben ik?

 

Ik ben Kay en werk als (ortho) pedagogisch coach voor ouders en kinderen en als auti-coach. Verder ontwerp en verstrek ik vormingen, trainingen en ben ik consulent voor instellingen, scholen, professionals, …

 

Vanuit een brede theoretische scholing en opgebouwde expertise gaan we samen een coaching traject aan. Het doel en de manier van coaching is afhankelijk van de vragen en noden die u als cliënt en netwerk heeft.

 

 

Het gaat niet om “ik ben slecht bezig.”  Het gaat om “hé, zo kan het ook!”

 

(Ortho) pedagogische coaching

Tijdens een begeleiding gaan we in op de vragen en noden die ouders of belangrijke anderen (voogd, familie, school, leefgroep, ..) hebben ten aanzien van de opvoeding van hun kind(eren).

Daarnaast coach ik ook kinderen en jongeren zelf met bepaalde ondersteuningsnoden, onafgezien de extra bagage die ze met zich meedragen (mentale beperking, autismespectrum, ADHD, hechtingsproblemen, …).

We vertrekken vanuit de visie van bewust ouderschap waarbij er ruimte is voor emoties en waarbij verbinding tussen ouder, kind en zijn omgeving nagetreefd wordt.

Concreet :

-          Algemene opvoedingsvragen

-          Ouderschapsstijl vanuit bewust ouderschap (Aware Parenting, Aletha Solther)

-          Omgaan met emoties (boosheid, angst, …)

-          Moeilijkheden met je kind ‘bespreken’ aan de hand van beeld en spel

-          Dagelijkse routine en organisatie thuis

-          Omgaan met grenzen

-          Verstrekken van informatie en handvaten rond bepaalde problemen (angsten, beperkingen, probleemgedrag, laag zelfbeeld…)

-         

 

Auti-coaching

De auti-coaching richt zich tot iedereen die een diagnose (of een vermoeden van) autisme heeft en hun netwerk.

Concreet:

-          Verwerken van de diagnose

-          Inzicht in (eigen) autisme (psycho-educatie, sensorisch profiel, …)

-          Stimuleren van zelfredzaamheid

-          Aanleren van vaardigheden

-          Begeleiding in planning en organisatie

-          Begrijpen en omgaan met problemen, conflicten

-          Leren omgaan met angst en piekeren

-          Vrijetijdsbesteding

-         

-           

Vorming, training, consulting

Vanuit mijn expertise ontwikkel ik voor ouders, scholen en instellingen informatieavonden, vormingen en trainingen op maat.

Concrete voorbeelden in het aanbod zijn:

-          Informatie rond autisme, bewust ouderschap, hechting, licht-matig mentale beperking en gedragsproblemen, …

-          Omgaan met angst

-          Visualisaties of beelden ter ondersteuning van gesprekken

-          Wat is en hoe ga ik om met probleemgedrag

-         

 

Diploma’s:

-          Toegepaste orthopedagogie

-          Specialisatie Autismespectrumstoornissen

-          Master in de opleidings-en onderwijswetenschappen

 

Verder volgde ik verschillende bijkomende cursussen, lezingen en trainingen (Sociaal-emotionele ontwikkeling, hechtingsproblematieken, persoons-en teamgerichte verdedigingstechnieken, Vrouwen en ASS, angst bij kinderen en jongeren,…)

Ervaring:

-          Residentiële hulpverlening aan kinderen en jongeren in een problematische opvoedingssituatie.

-          Hulpverlening aan geïnterneerden met een verstandelijke beperking en bijkomende problematieken en/of autismespectrumstoornis

-          Residentiële hulpverlening aan (jong) volwassenen zonder en met mentale beperking en bijkomende gedrags, -hechtings, -seksuele, -en agressieproblemen en/of autismespectrumstoornis.

-          Auti-coaching in een groepspraktijk

-          Ouderschap