Nathalie Zagers – (pre-)logopediste, audiologe en audicien

 

Aangesloten bij de Vlaamse beroepsvereniging voor Logopedisten (VVL) en Audiologen (VBA)

 

Intakegesprek en aanvangsbilan mogelijk op voorschrift van een arts.

 

Specialisaties: *

 

LOGOPEDIE (niet geconventioneerd)

·         Ondersteunde communicatie

o   Presymbolische communicatie: niet-sprekende kinderen*

o   Spreken Met Ondersteuning van Gebaren (SMOG)*

o   Visualisaties

·         Taalontwikkelingsstoornissen, ook bij meertaligheid indien ook moeilijkheden in de moedertaal

·         Fonologische articulatiestoornissen

·         Fonetische articulatiestoornissen (enkel via aanvullende verzekering)

·         Orofaciale myofunctioneleafwijkingen (OMFT)*: afleren van duim-, vinger- of speenzuigen, open mondademen, aanvulling van orthodontische behandelingen van verkeerde tand- of kaakstand…

·         Prelogopedie*: eet- en drinkmoeilijkheden bij baby’s en kinderen

·         Dyslexie: leesstoornis (GÉÉN DIAGNOSESTELLING)

·         Dysorthografie: schrijfstoornis (GÉÉN DIAGNOSESTELLING)

·         Dysfagie: verworven slikstoornis

·         Afasie: verworven taalstoornis

·         Dysartrie en apraxie: verworven spraakstoornissen

 

AUDIOLOGIE (geconventioneerd)

·         Gehoorrevalidatie*:

o   Hoortraining bij kinderen en volwassenen met CI of ander hoorapparaat*

o   Spraakafzien en liplezen*

o   Vlaamse gebarentaal*

 

Onderstaande diensten vinden plaats te Medineth Grobbendonk: https://medineth.be/hoorcentrum/ afspraken telefonisch via de balie 014507650

 

·         Klinische audiologie: toon- en spraakaudiometrie

·         Hoortoestelaanpassing: Veranneman hoorcentrum, alle types, merken Widex, Oticon en Signia

·         Hoorhulpmiddelen: wekkers en signaleringssystemen met licht en/of trilling, telefoonversterkers, televisie- en radiohoorsystemen

·         Gehoorbescherming op maat (otoplastieken): merk Decilo, met filters: muziek, vliegtuig, industrie, motor en schiet, zonder filter: slaap- en zwemdoppen

·         Counceling en advies bij tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid aan geluid)

 

 

Bereikbaar via telefoon op het nr 0478519538 of via mail [email protected]