Home
Praktijkhuis Schilde

PRAKTIJKHUIS  SCHILDE

praktijkhuis gevel
kamer praktijkhuis

Blijf op de hoogte en volg ons op Facebook!

OVER ONS:


Praktijkhuis Schilde is een multidisciplinaire groepspraktijk waar kinderen, jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen in een geborgen en veilige omgeving begeleid worden in hun totaliteit door een gemotiveerd en bevlogen team.


We streven naar het aanbieden van een complete en op elkaar aansluitende of versterkende hulp, vanuit een laagdrempelige en kleinschalige benadering, waarin de cliënt of patiënt centraal staat. We zoeken samen met onze cliënten en patiënten naar de mogelijkheden waarmee we aan de slag kunnen gaan, we denken niet in termen van problemen. We kijken naar de werkelijkheid zoals ze is en hoe we er het best mee kunnen omgaan. De cliënt of patiënt wordt in zijn totale zijn bekeken en heeft de mogelijkheid om op alle vlakken ondersteund te worden zodat lichaam en geest optimaal in balans kunnen gebracht worden. “Een gezonde geest in een gezond lichaam”.

 

Kwalitatieve zorg op maat aanbieden met een hart voor de cliënt of patiënt staat binnen onze werking centraal. Daarom werken we vanuit diverse therapeutische invalshoeken en scholen ons regelmatig bij om op de hoogte te blijven van de meest recente wetenschappelijke inzichten en therapeutische technieken. Wij willen tevreden cliënten en patiënten die zich gehoord voelen en geholpen weten in het leren zelfstandig aanpakken en oplossen van, dan wel omgaan met hun problemen.


Samenwerking is een belangrijke pijler in onze praktijk. We houden regelmatig teamvergaderingen waarin we onze cliënten en patiënten multidisciplinair bespreken. We werken niet alleen intern goed samen, maar wisselen ook op een gezonde, opbouwende manier uit met ander hulpverleners en huisartsen om zo voor eenieder van onze cliënten en patiënten de meest optimale hulp te kunnen aanbieden.


Indien zinvol en nodig, zullen we in samenspraak met de cliënt of patiënt ook samenwerken met de context van onze cliënten of patiënten. Bij de begeleiding van kinderen en jongeren, zien we een gelijklopende ouderbegeleiding als vanzelfsprekend. We organiseren ook regelmatig infoavonden, workshops, voordrachten, praatgroepen.
Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste professionals om ons multidisciplinaire team te komen versterken! Bij interesse of voor informatie kunt u contact opnemen via ons

e-mailadres info@praktijkhuisschilde.be