Het Praktijkhuis Schilde is een multidisciplinaire groepspraktijk die interdisciplinair werkt. We kijken naar de totale mens en benaderen het kind, de jongere, de volwassene en de oudere in al zijn aspecten. We werken met individuen, koppels, gezinnen en groepen.


Zorg op maat is onze doelstelling. Wij kijken naast de klacht ook naar de bredere context. Hierdoor krijgen we inzicht in de oorzaak van het probleem. Het concretiseren van ervaringen geeft mogelijkheden om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren.


Problemen zijn groeikansen.


AANBOD  PRAKTIJKHUIS  SCHILDE

LOGOPEDIE


 • Leerstoornissen: lezen, rekenen en schrijven
 • Taal en meertaligheid
 • Spraak: stotteren, articulatie, stem
 • OroMyoFunctioneleTherapie: foutieve  mondgewoonten
 • Ondersteunde communicatiehulpmiddelen

BEGELEIDING JONGEREN


 • Studie- en huiswerkbegeleiding
 • Training Leren Leren
 • Kinder- en jongerencoach
 • Auticoaching
 • Stressbegeleiding

AUDIOLOGIE


 • Gehoortesten (toon- en spraakaudiometrie)
 • Gehoorbescherming op maat
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Hyperacusis (overgevoeligheid aan lawaai)
 • Liplezen/spraakafzien

PSYCHODIAGNOSTIEK & SCREENING


 • Intelligentieonderzoek
 • ADHD

COACHING VOLWASSENEN


 • Loopbaanbegeleiding
 • Stress- en burnout-begeleiding 
 • Perfectionismecoaching
 • Auticoaching
 • Mantelzorgcoaching
 • Rouw en verlies

 • Perinataal verlies (en complexe zwangerschap)

PSYCHOTHERAPIE


 • Volwassenen
 • Ouderen
 • Mensen met dementie

TEAM  PRAKTIJKHUIS  SCHILDE

Nathalie Zagers - logopedie & audiologie
Peggy Schrijvers - algemene psychotherapeutische ondersteuning
Sonny Smet - klinisch psycholoog & neurolinguist

LOGOPEDIE & AUDIOLOGIE

NATHALIE ZAGERS

Email: [email protected]

Telefoon: 0478 51 95 38

PSYCHOTHERAPEUTISCHE ONDERSTEUNING

PEGGY SCHRIJVERS

Email: [email protected]

Telefoon: 0498 19 09 57

KLINISCH PSYCHOLOOG & NEUROLINGUIST

SONNY SMET

Email: [email protected]

Telefoon: 0479 35 99 55

meer info...

PSYCHODIAGNOSTIEK & SCREENING

LIES BRUYNEEL

Email: [email protected]

Telefoon: 0473 61 90 08

LOOPBAANCOACH

VALENTINE VAN DER HAUWAERT

Email: [email protected]

Telefoon: 0474 88 96 25

meer info...

CONTACT  PRAKTIJKHUIS  SCHILDE

Online een afspraak maken

Nathalie Zagers
Lies Bruyneel
Peggy Schrijvers
Valentine Van der Hauwaert
Sonny Smet
Nele De Boodt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactgegevens


Praktijkhuis Schilde

Turnhoutsebaan 378

2970 Schilde


e-mail[email protected]


Makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer via

De Lijn: 410 (Antwerpen-Turnhout), 414, 610, 618 en 619)volg Praktijkhuis Schilde op Facebook

Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste professionals om ons multidisciplinaire team te komen versterken!

Bij interesse of voor informatie kunt u contact opnemen via ons e-mailadres [email protected] 

of via de website van de VDAB.